Kindheit schwedisch

Nächste Lesungen:

  • Potsdam
  • Berlin
  • Päwesin

Quelle: http://destinationlund.se/2015/02/literature-at-large-magical-group-in-sweden-may/

Barndom i Sverige - Kindheit in Deutschland Rezension Traks. 19.05.15

"Tyska och svenska barndomsminnen" Skanska Dagbladet. 15. 05. 2015

Heinrich

von der Haar

Schriftsteller

Välkommen! Läs på svenska: MIN HIMMEL BRINNER - avsnitt 1 :

Heinrich von der Haar bei der Lesung in Lund/Schweden

Literature at large is live! Lund 15.05.15